Jak resetovat myčku Bosch? Chyby E15 a E22

Jak resetovat myčku Bosch? Chyby E15 a E22

Myčky nádobí Bosch jsou na trhu velmi oblíbené, ale jako u každého spotřebiče se u nich mohou vyskytnout různé chyby. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak resetovat myčku Bosch a jak opravit chyby E15 a E22.

Resetování myčky Bosch – krok za krokem

Resetování myčky nádobí Bosch může být nutné v případě chyb nebo poruchy spotřebiče. Proces resetování je jednoduchý a můžete jej provést sami podle níže uvedených kroků:

 1. Zapněte myčku nádobí
 2. Na ovládacím panelu najděte tlačítko označené “RESET”
 3. Stiskněte současně tlačítko “RESET” a první dvě programová tlačítka na panelu (zleva)

Po provedení těchto kroků by se myčka měla resetovat a vrátit se do normálního provozu. Pokud resetování nefunguje, je dobré se podívat do návodu ke spotřebiči nebo se poradit s odborníkem. Je třeba mít na paměti, že resetování myčky může být užitečné v případě drobných poruch, jako je například ucpaný filtr nebo nesprávný přívod vody. Pokud však problém přetrvává nebo se jedná o závažnější závady, je vhodné využít služeb odborného servisu.

Zkontrolujte, zda: – v případě, že se jedná o myčku, která je v provozu, je třeba provést kontrolu: Jak myčka nádobí funguje?

Chyba myčky Bosch E15

Chyba E15 u myčky nádobí Bosch označuje únik vody do základny myčky. Tento únik může být způsoben různými příčinami, například opotřebovaným těsněním u mycí nádrže nebo zaneseným filtrem, čidlem úniku nebo ostřikovačem.

Chcete-li odstranit chybu E15, můžete vyzkoušet následující kroky:

 1. Odpojte myčku od napájení
 2. Vysuňte myčku a zkontrolujte, zda nedochází k viditelným únikům vody
 3. Odstraňte kryty a tlumicí podložky
 4. Zkontrolujte těsnění u mycí nádrže a v případě potřeby jej vyměňte
 5. Vyčistěte filtr, snímač úniku a ostřikovač

Pokud výše uvedené kroky nepomohou, je vhodné se poradit s odborníkem, protože závada může být vážnější.

myčka nádobí bosch bug e15

Chyba myčky Bosch E22

Chyba E22 u myčky nádobí Bosch znamená, že myčka přestala čerpat vodu. To může být způsobeno různými příčinami, například zablokovanými nebo zanesenými filtry, které brání myčce v čerpání vody, ucpaným odtokovým potrubím nebo takzvaným aquastopem či poruchou vodovodní sítě, která brání myčce v čerpání vody.

Chcete-li odstranit chybu E22, můžete vyzkoušet následující kroky:

 1. Odpojte myčku od napájení
 2. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice vody zkroucená nebo zablokovaná
 3. Vyčistěte filtry myčky nádobí podle pokynů v návodu k použití nebo v instruktážním videu dostupném na internetu
 4. Zkontrolujte, zda není v oběžném kole usazeno něco, co by bránilo provozu myčky
 5. Pokud ani to nepomůže, je možné, že příčinou chyby E22 ve vaší myčce Bosch je ucpaný odtok nebo nečistoty v potrubí. K uvolnění potrubí může být užitečná jedlá soda.

Pokud výše uvedené kroky nepomohou, je vhodné se poradit s odborníkem nebo využít profesionální servis.

myčka nádobí bosch bug e22

Chyba kohoutku myčky Bosch – co to znamená?

Červená ikona kohoutku, která bliká na obrazovce myčky Bosch, symbolizuje problém s vodou. U myčky Bosch červený kohoutek často znamená chybu E15, ale může znamenat i jiné problémy, například ucpaný filtr na přívodní hadici nebo vadný snímač tlaku vody. V takovém případě se vyplatí zkontrolovat návod k obsluze spotřebiče, abyste zjistili, o jakou závadu se jedná. Zde jsou uvedeny některé možné příčiny blikajícího kohoutku a způsoby jejich řešení:

Kontrola přívodu vody

Zkontrolujte, zda má myčka nádobí přístup k vodě a zda není přívodní hadice vody zkroucená nebo zablokovaná. Pokud je hadice v pořádku, zkontrolujte, zda nejsou problémy s přívodem vody, které by mohly ovlivnit přívod vody do myčky.

Čištění filtru

Ucpaný nebo zanesený filtr může způsobit problémy s přívodem vody. Vyčistěte filtr myčky podle pokynů v návodu k použití nebo instruktážního videa dostupného na internetu.

Kontrola čerpadla a vypouštěcí hadice

Pokud myčka nevypouští vodu, může to být způsobeno ucpaným filtrem, zablokovaným čerpadlem nebo ucpanou vypouštěcí hadicí. Zkontrolujte tyto součásti a v případě potřeby je vyčistěte.

Únik vody do základny myčky nádobí

Červený kohoutek může také znamenat únik vody do základny myčky, který je často spojen s chybou E15. V takovém případě může být nutné zkontrolovat těsnění a únik opravit.

Zkontrolujte, zda je v těsnícím otvoru na těsnění: Jak zapnu myčku nádobí?

Jaké nářadí je potřeba k opravě myčky Bosch?

Kopravě domácí myčky nádobí Bosch se může hodit následující nářadí:

 • Klíče a nástrčné klíče – k povolování šroubů a matic
 • Šroubovák – k uvolnění šroubů a demontáži jednotlivých součástí myčky nádobí
 • Pinzeta nebo kleště – pro vyjmutí drobných předmětů z těžko přístupných míst
 • Ochranné rukavice – pro bezpečnost při práci s ostrými hranami a součástmi myčky nádobí

Před prováděním jakýchkoli oprav je dobré si přečíst návod k obsluze myčky nádobí. Nezapomeňte, že některé opravy mohou vyžadovat odborné znalosti a dovednosti, proto se v případě potíží vyplatí poradit se s odborníkem nebo využít služeb profesionálního servisu.

co znamená chyba baterie myčky nádobí bosch

Resetování myčky Bosch – shrnutí

Resetování myčky nádobí Bosch a opravu chyb E15 a E22 můžete provést sami, ale pokud máte potíže, vyplatí se poradit s odborníkem. Nezapomeňte, že pravidelným čištěním a údržbou myčky nádobí můžete zabránit výskytu chyb a prodloužit životnost spotřebiče.

Sledujte Ženské Rady na Google News! Zůstaňte v obraze! Sledujte

Adéla Svobodova

Jmenuji se Asia a je mi 26 let. Jsem absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase běhám, jezdím na kole a cvičím jógu. Při psaní si odpočinu, a tak s pomocí svých přátel ve volném čase vytvářím tyto webové stránky. Pokud máte téma nebo otázku, na kterou hledáte odpověď, napište!

Viz více: Dům a zahrada